Grön Teknologi

Våra 360° Elektriska infraröda strålvärmare finns i 1400W, 1900W och 2400W modeller. Människor som sitter under våra infraröda strålvärmare kommer att känna sig ca. 10-15° C behagligt varmare (beroende på förhållanden i omgivningen)..

Infraröda strålar har visat sig kunna förbättra människans blodcirkulation och ämnesomsättning, avlägsnande av toxiner och tungmetaller från våra kroppar, lindring av spänningar, stress och smärta och effektivitet i sårläkning i extremiteter.

Vår sol är den viktigaste källan till strålenergi som vi tar emot dagligen sedan den dagen vi föds. Solen producerar merparten av sin energi i det infraröda segmentet av det elektromagnetiska spektrumet.

I likhet med synligt ljus färdas infraröd energi i en rak linje och med ljusets hastighet. Konventionella metoder för värmeöverföring värmer upp luften som omger människor eller föremål och förlitar sig på cirkulationen av uppvärmd luft för att överföra värme. Infraröd strålning har inget att göra med ultraviolett strålning, som ligger nära den andra änden av det synliga ljusets spektrum, och ger dig solbränna och kan skada din hud.

Vid öppna ytor, vid in- och utgångar, och särskilt på platser där luftdrag sprider varm luft, kan riktad fokuserad infraröd strålvärme vara väldigt effektiv.

Varm luft är lättare än kall luft. Konventionella metoder för uppvärmning värmer först upp hela luftvolymen nära taket i ett rum och fortsätter tills temperaturgradienten når golvet i rummet där människor arbetar, oavsett vilka delar av rummet som är upptagna, och resulterar i ett betydande energispill.

Ingen annan effektiv uppvärmningsmetod ger mer effektiv lokal uppvärmning än infraröd strålvärme. Generellt sett sparar lokal uppvärmning energi och pengar jämfört med centralvärme. Med den senaste tidens stigande priser på naturgas och olja kan en Elektrisk infraröd strålvärmare visa sig vara ett bra och kostnadsbesparande alternativ för konsumenternas behov av komfortvärme i hemmet, vid lek eller i kommersiella miljöer.

Vår energismarta infraröda värmare använder inte fossila bränslen och kräver ingen skogshuggning för vedeldning.

Eftersom det inte förekommer någon eld eller förbränning är vår energismarta infraröda värmare en ren värmekälla som inte släpper ut föroreningar i miljön och inte lämnar några restprodukter, hinnor eller lukt, och som inte avger några skadliga flyktiga organiska föreningar, vilket är en av många anledningar till att vår energismarta infraröda värmare är säker att använda, speciellt runt barn.

Vår sol är den viktigaste källan till strålningsenergi som vi tar emot dagligen sedan den dagen vi föds. Solen producerar det mesta av sin energi i det infraröda segmentet av det elektromagnetiska spektrumet.

I en artikel med titeln “Infrared Thermal System for Whole-Body Regenerative Radiant Therapy” (”Infrarött termiskt system för regenerativ strålterapi för hela kroppen”) av Dr. Aaron M. Flickstein, omnämnd i Wellness Letter, oktober 1990, från University of California Berkeley, visar Dr. Aaron M. Flickstein att ” Under de senaste 25 åren har japanska och kinesiska forskare och kliniker gjort omfattande forskning om infraröda behandlingar och rapporterar många provokativa rön”. I Japan finns ett ¨Infrared Society ”, bestående av läkare och sjukgymnaster, för att ytterligare undersöka och stödja hälsofördelarna med infraröd strålning som en metod för läkning. Över 700 000 infraröda termiska system har sålts i Orienten för helkroppsbehandlingar, och ytterligare 30 miljoner människor har fått lokal infraröd behandling i Orienten, Europa och Australien med lampor inställda på samma 2-25 mikron våglängd som används i dessa helkropps termiska system. Infraröd helkropps-terapi har använts i över 80 år av tyska läkare i en egenutvecklad form.