Veelgestelde vragen

Klik op een van de links hieronder die het beste uw vraag over het product weergeeft:

1.     Wat is infraroodverwarming?

2.     Is infrarood-stralingswarmte veilig?

3.     Is infrarood-stralingswarmte nuttig voor ons?

4.     Energiebesparende kenmerken

5.     Hoe kan infrarood-stralingswarmte energie besparen?

6.     Zijn uw 360° elektrische infraroodstralers duurzaam en veilig?

7.     Wat is het verschil tussen een elektrische infraroodstraler
en een verwarmer op aardgas/propaan?

8.     Wat zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)?

9.     Hoe worden PAK’s geproduceerd?

10. Hoe komen PAK’s terecht in het menselijk lichaam?

11. Effect van aardgas op mensen met milieugerelateerde en chemische gevoeligheden

12. Voordelen van infrarood absorberende resonantie op het menselijk lichaam.

 

(1) Wat is infraroodverwarming?
Infraroodwarmte is een onzichtbare vorm van stralingsenergie binnen het elektromagnetisch spectrum (waarvan zichtbaar licht deel uitmaakt) die rechtstreeks warmte overdraagt aan mensen of voorwerpen via een proces dat conversie wordt genoemd. Daarbij wordt de omringende lucht niet verwarmd. Op een soortgelijke manier als zichtbaar licht verplaatst infraroodenergie zich in een rechte lijn en met de snelheid van het licht. Convectiemethodes van warmteoverdracht verwarmen de lucht om mensen of voorwerpen heen en berusten voor de overdracht van warmte op de circulatie van verwarmde lucht. Infraroodstraling heeft helemaal niets te maken met ultraviolette straling (dat zich eigenlijk aan de andere kant van het spectrum van zichtbaar licht bevindt en zonverbranding en schade aan de huid kan veroorzaken).

Top

(2) Is infrarood-stralingswarmte veilig?
Onze zon is de voornaamste bron van stralingsenergie die we op dagelijkse basis sinds onze geboorte ontvangen. De meeste energie die de zon produceert, zit in het infraroodsegment van het elektromagnetisch spectrum.
In een artikel met als titel “Infrared Thermal System for Whole-Body Regenerative Radiant Therapy” van dr. Aaron M. Flickstein en vermeld in de Wellness Letter (oktober 1990) van de Universiteit van Californië - Berkeley, wees dr. Aaron M. Flickstein erop dat “in de afgelopen 25 jaar Japanse en Chinese onderzoekers en artsen uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar infraroodbehandelingen en veel spraakmakende bevindingen melden”. In Japan is een “Infraroodvereniging”, bestaande uit artsen en fysiotherapeuten, om de gezondheidsvoordelen van infrarood als geneesmethode verder te onderzoeken en te onderbouwen. In het Oosten zijn meer dan 700.000 infraroodthermische systemen verkocht voor behandelingen van het hele lichaam. Nog eens 30 miljoen mensen hebben in het Oosten, in Europa en in Australië een plaatselijke infraroodbehandeling gekregen met lampen die met dezelfde golflengte van 2-25 micron die wordt gehanteerd in deze thermische systemen voor het hele lichaam. Infraroodtherapie voor het hele lichaam wordt al meer dan 80 jaar door Duitse artsen in een eigen ontwikkelde vorm gegeven.

Top

(3) Is infrarood-stralingswarmte nuttig voor ons?
Onze 360° elektrische infraroodstralers zijn verkrijgbaar in een modellenreeks van 1400 W, 1900 W en 2400 W. Mensen die onder onze infraroodstralers zitten, zullen het gemakkelijk ca. 10°-15° Celsius warmer hebben (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).
Van infraroodstralen is aangetoond dat ze de bloedsomloop en stofwisseling bij de mens stimuleren, giftige stoffen en zware metalen uit ons lichaam verwijderen, spanning, stress en pijn verlichten en de genezing van wonden aan ledematen bevorderen.

Top

(4) Energiebesparende kenmerken


Bron: Japan Far Infrared Rays Association (“JIRA”)

Top

(5) Hoe kan infrarood-stralingswarmte energie besparen?
In open gebieden, bij in- en uitgangen en vooral in ruimtes waar warme lucht door tocht wordt verspreidt, kan gerichte infrarood-stralingswarmte erg effectief zijn.
Warme lucht is lichter dan koude lucht. Gangbare verwarmingsmethodes verwarmen eerst het hele luchtvolume bij het plafond van een ruimte en gaan verder tot de temperatuurgradiënt de vloer van de ruimte bereikt waar mensen werken, ongeacht welke delen van de ruimte bezet zijn. Dit leidt tot aanzienlijke verspilling van energie.
Geen enkele andere effectieve verwarmingsmethode geeft een efficiëntere plaatselijke verwarming dan infrarood-stralingswarmte. Vergeleken met centrale verwarming bespaart plaatselijke verwarming in het algemeen energie en geld. Gezien de recente stijging van de aardgas-/olieprijzen kan de elektrische infraroodstraler een tijdig en kostenbesparend alternatief zijn voor de behoefte van de consument aan comfortverwarming in huis, bij het spelen of in commerciële omgevingen.

Top

(6) Zijn uw 360° elektrische infraroodstralers duurzaam en veilig?
Onze 360° elektrische infraroodstralers, die zijn beoordeeld, getest, goedgekeurd op veiligheid en gecertificeerd met CE/GS/SAA/CB/CCC/ETL/CETL/IPX4 spatwaterdicht, zijn gemaakt van legeringen van aluminium/zink/roestvrij staal met roestvrij stalen of Incoloy verwarmingselementen, en zijn schokbestendig/trillingsbestendig en duurzaam. De verwarmingselementen zijn gegarandeerd geschikt voor 3.000 uur normaal gebruik.

Top

(7) Wat is het verschil tussen een elektrische infraroodstraler en een verwarmer op aardgas/propaan?

Elektrische infraroodstraler

Infraroodstraler op gas

 

 

Elektrisch gevoed

Op gas meestal met aardgas of propaan

Geen opslag van energiebron vereist

Probleem met opslag van gevaarlijke brandstof

Nadruk op infraroodstraling met reflector

Normale infraroodstraler

Schoon en efficiënt gebruik van elektriciteit zonder vrijkomende gassen

Mogelijk schadelijke gasvormige of andere uitstoot van brandende brandstof

Licht gewicht met onderstel op wieltjes voor gemakkelijke verplaatsing

Zwaar gewicht met gastank

Aanvullen van de energiebron is niet nodig

Periodiek aanvullen nodig van gasvormige brandstof

(Staande verwarmer): eenvoudige zelfmontage in 15 min.

Installatie van gasleiding door installateur kan nodig zijn

Normaliter geen vervangende elektrische bedrading nodig

Periodieke vervanging van gasslang voor de veiligheid

Zowel binnen- als buitengebruik

Meestal buitengebruik; alleen binnengebruik in de openlucht

Snel verwarmen

Langzamer verwarmen

 

Top

(8) Wat zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)?
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn chemische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen. Ze zijn lipofiel, want PAK’s zijn slecht oplosbaar in water maar lossen gemakkelijk op in vetten en olie. PAK’s hebben een vrij lage dampdruk en zijn bij kamertemperatuur in de lucht te vinden, zowel in de vorm van damp als gebonden aan deeltjes.

Top

(9)  Hoe worden PAK’s geproduceerd?
PAK’s worden gevormd door onvolledige verbranding van organisch materiaal of koolstofhoudende brandstoffen. Verschillende soorten of manieren van verbranding leveren PAK’s op met verschillende verdelingen of samenstellingen, zowel als het gaat om de relatieve hoeveelheden van afzonderlijke PAK’s als om de soorten isomeren die worden geproduceerd. Benzo(a)pyreen is een van de vele carcinogenen (kankerverwekkende stoffen of agentia) die in sigarettenrook worden aangetroffen. De United States Environmental Protection Agency heeft zeven PAK’s aangeduid die mogelijk carcinogeen zijn voor de mens, namelijk benzo[a]anthraceen, benzo[a]pyreen, benzo[b]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, chryseen, dibenzo[a,h]anthraceen (C20H14) en indeen[1,2,3-cd]pyreen (C22H12).

Top

(10)  Hoe komen PAK’s terecht in het menselijk lichaam?
PAK’s komen terecht in ons lichaam als we verontreinigde lucht inademen en voedsel of water nuttigen dat verontreinigd is. Huidcontact met zware oliën of andere producten (creosoot, dakteer, andere teersoorten, oliën) die PAK’s bevatten, leidt ook tot opname in het lichaam. De giftigheid van PAK’s is sterk afhankelijk van de chemische structuur, waarbij de isomeren van PAK’s kunnen variëren van niet-giftig tot uiterst giftig.

Top

(11)  Effect van aardgas op mensen met milieugerelateerde en chemische gevoeligheden
Uit klinische studies is gebleken dat het gebruik van aardgas in de omgeving van personen met milieugerelateerde en chemische gevoeligheden ziektes kan verergeren en het herstel kan vertragen. Bepaalde PAK’s en fijne deeltjes die vrijkomen door onjuiste en/of onvolledige verbranding van aardgas zijn bekende carcinogenen en kunnen het menselijke ademhalingsstelsel nadelig beïnvloeden.

In het milieumedische rapport dat in 1997 in het kader van een initiatief van de Allergy and Environmental Health Association in Nova Scotia (Canada) werd opgesteld, wordt geconcludeerd dat “een beoordeling van de mogelijke gezondheidseffecten van aardgasgebruik erop wijst dat dit niet binnenshuis als brandstof mag worden gebruikt. Dit is met name het geval in woningen, kantoren, openbare gebouwen zoals scholen, bibliotheken of ziekenhuizen, of in een gebouw of buurt waar mensen wonen, werken of spelen”. Deze aanbeveling wordt gesteund door het rapport van de Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC 1994), waarin wordt geadviseerd om binnen geplaatste gasapparaten en verbrandingsbronnen te vervangen door elektrische apparaten om de luchtverontreiniging binnen te verminderen.

De mogelijke ernst van de gezondheidseffecten van verontreiniging door aardgas binnenshuis, vooral omdat deze kan bijdragen aan de ontwikkeling en verergering van chemische gevoeligheid en milieugerelateerde ziekten, astma en allergie, duidt erop dat een voorzorgsbenadering noodzakelijk is.

Voorts werd aangevoerd dat aardgas weliswaar niet als brandstof in gebouwen mag worden gebruikt, maar dat het gebruik ervan voor de opwekking van elektriciteit in centrales op afstand van woningen en dichtbevolkte gebieden die via het elektriciteitsnet naar woningen wordt getransporteerd, vanuit het oogpunt van het veroorzaken van milieugevoeligheden potentieel minder schadelijk is. Het gebruik van aardgas voor de opwekking van elektriciteit buiten de woning is waarschijnlijk een gezondere en schonere bron van energie dan de bestaande kolen- of oliecentrales.

Top

(12)  Effect van aardgas op mensen met milieugerelateerde en chemische gevoeligheden
Resonantie beschrijft het fenomeen van verhoogde amplitude die optreedt wanneer de frequentie van een periodiek uitgeoefende kracht (of een Fourier-component ervan) gelijk is aan of dicht bij een natuurlijke frequentie van het systeem waarop het inwerkt. [Wikipedia]

Wanneer een oscillerende kracht wordt uitgeoefend op een resonantiefrequentie van een dynamisch systeem, zal het systeem oscilleren met een hogere amplitude dan wanneer dezelfde kracht wordt uitgeoefend op andere, niet-resonante frequenties. Frequenties waarbij de responsamplitude een relatief maximum is, worden ook wel resonantiefrequenties of resonantiefrequenties van het systeem genoemd. [Zie Halliday et al Fundamentals of Physics (7e druk 2005)]

Kleine periodieke krachten die in de buurt van een resonantiefrequentie van het systeem liggen, kunnen oscillaties met grote amplitude in het systeem produceren vanwege de opslag van trillingsenergie. Resonantieverschijnselen treden op bij alle soorten trillingen of golven, inclusief elektromagnetische resonantie. [Wikipedia]

Een menselijk lichaam met een temperatuur van ongeveer 37℃ zendt FIR uit met een piekgolflengte van ongeveer 9,4 micron op basis van de verplaatsingswet van Wein. [Wikipedia] (zie tabel en grafiek hieronder)

Onze als uitvinding gepatenteerde 360° ver-infrarood stralende elektrische hangende kachel met LED-licht biedt FIR grote piekgolflengten tussen 9-12 micron, vergeleken met kwartsverwarmingselementen die bij zeer hoge temperaturen werken en gewoonlijk FIR genereren met grote piekgolflengten tussen 1,6-4,0 micron en ook verblindend zichtbaar licht.

Er wordt gezegd dat dit kan helpen, door middel van foto-biomodulatie en absorptieresonantie, om het metabolisme tussen bloed en weefsel te stimuleren en te verhogen, en regeneratie en snelle genezing te bevorderen door een verbeterde microcirculatie in het bloed, en een comfortabele verwarming kan ook gezondheidsvoordelen bieden door de bloedcirculatie en het lichaamsmetabolisme te verbeteren en pijn en ongemak te verlichten.

Top